Виробничий екологічний контроль в Москві і області

Кваліфіковані фахівці компанії «ЭкоЭксперт» вже протягом 15-ти років професійно виконують повний комплекс послуг в сегменті екології, охорони та захисту навколишнього середовища. Ми займаємося проектними та вишукувальними роботами, лабораторними дослідженнями та випробуваннями, розробкою обов’язкової документації, оформленням екологічної звітності, розрахунками нормативів гранично допустимих викидів, проектами нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення, проектами по організації санітарно-захисних зон, оцінку впливу шкідливих речовин на навколишнє середовище, екологічним контролем і аудитом.

В рамках екологічного проектування наша компанія здійснює не тільки розробку документації, але і її узгодження в наглядових органах у встановлені строки. Ми готові до роботи в Москві, Московській області і по всій території Росії.

Детальніше про наші послуги на сайті компанії: экоизыскания.рф.

Цілі і завдання виробничого екологічного контролю

Робочі процеси будь-якого підприємства повинні відповідати встановленим вимогам чинного законодавства і нормам у галузі екології та охорони навколишнього середовища. Вкрай важливо дбайливо і обґрунтовано використовувати природні багатства, прагнути звести до мінімуму шкідливий вплив на своїх об’єктах. Виробничий екологічний контроль (ПЕК) регламентований ФЗ № 7 від 10.02.2002 «Про охорону навколишнього середовища». Планування, зміст і виконання конкретних заходів у рамках такого контролю безпосередньо залежить від специфічного профілю діяльності кожного підприємства для забезпечення:

 • дотримання норм законів РФ;
 • створення повного комплексу (плану) природоохоронних заходів;
 • повноти і достовірності відомостей про екологічний стан об’єктів і виробничих процесів, які будуть основою ефективного управління.

Важливими завданнями ВЕК на кожному підприємстві та в усіх його підрозділах є:

 • дотримання нормативів впливу на елементи навколишнього середовища, встановлених щодо документації;
 • дотримання лімітів на користування природними ресурсами та лімітів на розміщення відходів, які утворюються, в тому числі викидів та скидів шкідливих речовин;
 • дотримання нормативів якості навколишнього середовища в зоні впливу підприємства;
 • облік характеристик і кількості забруднюючих компонентів, що потрапляють у навколишнє середовище з різних джерел;
 • облік джерел утворення відходів та шкідливих речовин;
 • облік використання небезпечних і шкідливих хімічних речовин (у складі вихідної сировини, реагентів, біопрепаратів);
 • облік наявності та технічного стану обладнання для ліквідації наслідків у ході техногенних аварій, а також забезпечення безпеки персоналу;
 • розробка і своєчасне оформлення нормативів впливу на навколишнє середовище (нормативів ГДВ, ГДС, лімітів на розміщення відходів);
 • виконання програми природоохоронних заходів та рекомендацій від відповідних державних органів у галузі екології та охорони навколишнього середовища;
 • визначення ефективності роботи природоохоронних систем (очисних споруд, установок з уловлювання шкідливих речовин з газів, що виходять, і їх знешкодження);
 • визначення відомостей для обґрунтування розмірів платежів за забруднення навколишнього середовища;
 • своєчасне надання показників для державних органів (статистики, кадастрового обліку, екологічних та інших служб);
 • виявлення можливостей щодо зменшення техногенного впливу на навколишнє середовище.
Читайте также:  Як прикрасити садовий ділянка своїми руками з підручних матеріалів

Створення системи виробничого екологічного контролю

Функцією контролю наділяється безпосередньо керівник підприємства. У тих випадках, коли в компанії створено спеціалізований відділ екології, його керівник несе відповідальність за всю господарську діяльність. Саме цей підрозділ займається розробкою положення про ВЕК для підприємства, в якому визначаються параметри, що підлягають контролю, та графік проведення заходів.

В ході кожної перевірки оформлюється спеціальна форма акта виробничого екологічного контролю. Крім того, заповнюється журнал ВЕК, із зазначенням виконаних перевірок, виявлених порушень та рекомендацій щодо їх усунення.

Для здійснення виробничого екологічного контролю необхідно:

 • розробити і скласти програму (план) виробничого контролю (ППК);
 • своєчасно проводити лабораторні дослідження і випробування.

Проведення ПЕК передбачається щорічно. Однак якщо за результатами досліджень лабораторії, виконуваних протягом останніх 5-ти років, не виявлено шкідливих факторів, то терміни можна скоротити, але не більш ніж в два рази. Періодичність виконання виробничого екологічного контролю залежить від декількох критеріїв:

 • цілеспрямованих профілактичних та природоохоронних заходів;
 • відсутність у працівників професійних захворювань;
 • сприятливі умови на виробництві.

Програма (план) виробничого контролю для підприємства

Розробкою програми ВЕК повинні займатися фахівці, що володіють знаннями з екології, гігієни, санітарії, охорони навколишнього середовища та праці. Крім цього важливо врахувати індивідуальні особливості підприємства, що стосуються технології виробництва та/або випуску продукції. Як правило, складання програми – результат колективної роботи технологів, інженерів, екологів та інспекторів по охороні праці.

ППК оформляється в довільному вигляді – не встановлено строгих правил щодо складу документа і його основних розділів. У кожному конкретному випадку визначаються її положення, виходячи з оцінки можливої небезпеки виробничої діяльності або виконання послуг на об’єкті для людини. Обов’язково береться до уваги гранична потужність об’єкта і негативні наслідки, які можуть виникнути через порушення санітарних правил. Повністю складена програма доповнюється в міру необхідності – допускається внесення змін через впровадження нових технологій, зміни робочих режимів або оновленні штатної структури підприємства.

Читайте также:  Проект одноповерхового будинку з трьома спальнями до 150 кв м

У програму виробничого екологічного контролю бажано включити такі заходи:

 • проведення досліджень і випробувань на робочих місцях, межах санітарно-захисних зон, на територіях зберігання сировини, готової продукції, виробничих майданчиках;
 • контроль якості сировини і безпеки готової продукції (з підтвердженням сертифікатами та паспортами);
 • контроль відповідності встановленим стандартам, ліцензії, законодавчим актам, нормативам і екологічним правилами для виробничої діяльності;
 • виконання планів, умов по охороні і захисту навколишнього середовища;
 • щодо усунення різних несприятливих наслідків виробничих процесів;
 • проходження регулярних медичних оглядів персоналу;
 • ведення обліку та звітності виробничого контролю;
 • по підвищенню якості продукції і вдосконаленню технологічних процесів;
 • по влаштуванню природоохоронних об’єктів;
 • по рекультивації і відновлення земель (ґрунтового покриву) з порушеним станом;
 • по обов’язковій передачі інформації місцевим органам, Росспоживнагляду і населенню про порушення в технологічному процесі, можливе припинення виробництва, аварійних події, які можуть вплинути на санітарно-епідеміологічне благополуччя.

Крім розробленої на підприємстві програми контролю існує й інший рівень спостереження і перевірки виробничої діяльності – громадський. На території Росії він передбачений в таких видах:

 • громадська экоэкспертиза;
 • публічні спеціальні слухання;
 • цивільні референдуми;
 • позови та скарги в правоохоронні органи;
 • звернення у ЗМІ.

Таким чином, необхідно не просто скласти програму ПЕК, але й чітко виконувати на практиці її положення.

Об’єкти виробничого екологічного контролю

Виробничий екологічний контроль на підприємстві проводиться у відношенні наступних об’єктів:

 • місць (складів) зберігання всіх матеріалів і хімічних речовин (реагентів), які використовуються у процесі виробництва;
 • пересувних і стаціонарних джерел шкідливих викидів, що забруднюють атмосферу;
 • систем очищення відхідних газів;
 • джерел скидів відходів у воду, очисних споруд, систем водовідведення зливової каналізації;
 • систем очищення відпрацьованих вод, оборотного і повторного водопостачання;
 • майданчиків для зберігання, переробки і утилізації відходів (у тому числі стаціонарних полігонів для тимчасового зберігання);
 • джерел утворення відходів на виробництві;
 • територій, на яких передбачено комплекс природоохоронних заходів та санітарно-захисні зони;
 • природних ресурсів.
Читайте также:  Шпаківні для птахів своїми руками: фото, оригінальні ідеї

За результатами ВЕК можна зробити оцінку стану навколишнього середовища і в подальшому приймати найбільш правильні управлінські рішення в галузі екології.

Компанія «ЭкоЭксперт» виконує весь спектр робіт для здійснення екологічного контролю на будь-якому форматі виробництва. При цьому нас відрізняють три головних переваги:

 • надаємо безкоштовні попередні консультації;
 • гарантуємо дотримання раніше погоджених термінів;
 • кожен оформляємо замовлення «під ключ».

Наші фахівці вирішують різноманітні завдання у відповідності з вимогами замовників та встановленими нормами спеціалізованої документації.

———————-

«ЭкоЭксперт», Москва. Інженерні вишукування, екологічна документація, аналізи навколишнього середовища.

экоизыскания.рф